Misyon ve Vizyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Programlar

Lisans programlarına ilişkin bilgi için Ana Bilim Dallarının web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora