Misyon ve Vizyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Araştırma Görevlileri
Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Atilla Ayaz ÜNSAL
Arş. Gör. Fatma ŞENER
Arş. Gör. Güler AKİS

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Tuğbanur DİNÇER
Arş. Gör. Dr. Serkan EKİNCİ

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Nagihan KADIOĞLU

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Esra DEMİRAY
Arş. Gör. Özgün ŞEFİK
Arş. Gör. Meltem COŞKUN ŞİMŞEK