Misyon ve Vizyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Öğretim Görevlileri

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Öğr. Gör. Süphan Ceren BAŞAL