Misyon ve Vizyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Emekli Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Prof. Dr. Atilla EREN
Prof. Dr. Aysun UMAY
Prof. Dr. Birsen ÖNALP
Prof. Dr. Fatma İnci MORGİL
Prof. Dr. Füsun SİPAHİLER
Prof. Dr. Haluk SORAN
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Prof. Dr. Mehmet ABAK
Prof. Dr. Süleyman PATIR
Dr. Öğr. Üyesi Canan YANIK
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık ERDOĞAN