Misyon ve Vizyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Ana Sayfa

Sevgili Öğrencilerimiz, 

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Döneminde derslerinizde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Necla Turanlı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı